NOWY EGZAMIN


1. Baza pytań testów będzie zawierała 4000 pytań i będzie tworzona dynamicznie, czyli nowe pytania będą co jakiś do niej dodawane.

2. Na kategorię A, B, C, D oraz T w teście teoretycznym będą 32 pytania, z czego 20 z bazy wspólnej oraz 12 specjalistycznych.

3. Wprowadzone zostaną klipy video, które będą obrazować różne sytuacje w ruchu drogowym. Klipy będą w testach na wszystkie kategorie, ze wspólnej bazy. Oprócz klipów będą również zdjęcia i animacje lub pytanie bez zdjęć.

4. Na pytania (1-20) będziemy odpowiadać TAK lub NIE, pojawią się również pytania z odpowiedziami A, B i C (21-32), jednak ze względu na fakt, że testy będą jednokrotnego wyboru, tylko jedna odpowiedź będzie mogła być prawidłowa.

5. Klipy będą wyświetlały się w czasie od 5-15 sekund, szczegóły nie są jeszcze ustalone.

6. Czas na odpowiedź będzie ograniczona dla klipu video do 10 sekund, natomiast dla pytań z odpowiedziami A, B, lub C do 30 sekund.

7. Do pytań nie będzie można wracać, ale będzie można zmienić wybraną odpowiedź zanim minie czas na nią przeznaczony lub zanim przejdzie się do następnego pytania.

8. Baza pytań prawdopodobnie będzie znana publicznie jedynie w części.

9. Pytania będą punktowane, 3 punkty za pytanie mające duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 – za średnie i 1 za niskie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

10. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania będzie wynosić 74. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego osiągniemy po uzyskaniu minimum 68 punktów.

11. Egzamin będzie trwał 25 minut.

12. Wiele ze szczegółów nie jest jeszcze ustalone, gdyż brakuje odpowiednich rozporządzeń. Niektóre rzeczy mogą się więc zmienić, jednak jedno jest już pewne. Nowe testy wejdą w życie od stycznia 2013roku

Od roku 2013 baza pytań na prawo jazdy zostanie znacząco zmieniona. Zamiast obecnych kilkuset pytań, zostanie rozbudowana do 1200 pytań.
Statyczne pytania z obrazkami mają zastąpić dynamiczne sytuacje obrazowane filmikami. Baza pytań prawdopodobnie będzie znana publicznie, chociaż prawdopodobnie w zapomnienie odejdzie obecny model nauki na zasadzie zapamiętania bazy pytań. Rozbudowana baza i częsta zmiana pytań wymusi naukę poprzez poznawanie kodeksu drogowego. Prawdopodobnie też zdawalność egzaminu teoretycznego wg przewidywań może drastycznie spaść.

Kilkukrotne zwiększenie ilości pytań wchodzących w skład testów na prawo jazdy ma na celu wyeliminowanie zjawiska pamięciowego przyswajania odpowiedzi, co obecnie powszechnie ma miejsce.
Powtórzenie pytań z obecnej bazy kilka razy pozwala na pamięciowe zaliczenie egzaminu na prawo jazdy. 1200 pytań pamięciowo nie da się tak łatwo zapamiętać.

Mimo, że zmieni się ilość pytań, nie zmieni się ich zakres. Materiał, który przyszły kierowca będzie musiał opanować pozostanie ten sam. Zmieni się natomiast forma przeprowadzania egzaminu.
Zamiast obecnych trzech odpowiedzi, z których zdający wybiera jedną, dwie lub trzy odpowiedzi, będą możliwe jedynie dwie opcje: TAK i NIE, ale również pytania z trzema odpowiedziami A, B i C, z których prawidłowa będzie tylko jedna.
Zdający egzamin na prawo jazdy 2012 będzie odpowiadał na pytania, które będą tak skonstruowane, aby odpowiadać na nie z położenia kierowcy.
Na chwilę obecną kandydaci na kierowców mają aż 25 minut na zdanie egzaminu teoretycznego składającego się z 18 pytań. Liczba pytań na egzaminie ma wynosić 32, a pytania na poszczególne kategorie będą losowane po części z bazy podstawowej (20), a po części z pytań specjalistycznych charakterystycznych dla danej kategorii (12).

Po zmianach w roku 2013 nie będzie możliwości, aby wrócić do poprzednich pytań. Na odpowiedź na dane pytanie będziemy mieli jedynie kilkadziesiąt sekund. Ile? Tego jeszcze nie wiadomo. Wstępne informacje mówią o 10 lub 30 sekundach.
Rozwiązanie takie wydaje się być bardzo racjonalne, gdyż na drodze nie mamy czasu na rozważanie prawidłowych zachowań, raczej opieramy się na wyuczonych odruchach.