1. Postanowienia ogólne – warunki zawierania umowy drogą elektroniczną
  • Po zakupie kursu należy w ciągu 7 dni roboczych umówić się na konkretny termin
  • Umowa zostaje zawarta w momencie odnotowania płatności minimum zaliczki
  • Jazdy dodatkowe mogą być wykupione każdorazowo
  • Podczas trwania kursu, każdorazowo na termin lekcji praktycznych termin lekcji ustala się indywidualnie z Instruktorem.
  • Drogą elektroniczną można zarezerwować udział w kursie lub wykupić jazdy dodatkowe w aktualnie dostępnych kategoriach. Wszystkie aktualnie dostępne Usługi są aktualizowane na stronie internetowej www.oskolaf.pl
 2. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania usługi
  • Aktualna przeglądarka internetowa w włączonymi plikami cookies
  • Smartfon z systemem operacyjnym Android lub iOS lub komputer stacjonarny z systemem umożliwiającym instalację najnowszych przeglądarek Internetowych
 3. Korzystający z Serwisu mają zakaz
  • dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które powodowałyby jakiekolwiek zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, powodują obchodzenie zabezpieczeń, instalowanie złośliwego oprogramowania, zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych
 4. Zwroty i polityka reklamacyjna
  • Zmiana terminu możliwa nie później niż 24 godz przed jazdami, poniżej tego terminu zmiany nie będą możliwe.
  • Prawo do rezygnacji z kursu przysługuje do 30 dni od momentu zakupu i przed jego rozpoczęciem.
  • Zwroty oraz rezygnacje nie przysługują osobą, które umówiły termin i nie pojawiły się w wyznaczonym czasie.
  • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych
  • Reklamacje należy kierować na adres email: biuro.oskolaf@poczta.fm
 5. Polityka Prywatności
  • Administratorem danych osobowych oraz podmiotem świadczącym usługi – sprzedawcą jest FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA NEW STYLE MARZENA GOŁOSZ, NIP: 9542256700, REGON: 243209884, Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. 3 Maja, nr 33, lok. 5, 40-097
  • Rezerwacje lekcji dokonywane są za pomocą platformy zgloszenia24.pl, platforma ta posiada odrębny regulamin oraz politykę prywatności, która dostępna jest po przejściu do formularza rezerwacji lekcji
  • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
  • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 
  • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
  • dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
  • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
  • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis oskolaf.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  • W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.